BREAKING NEWS

Thursday, 7 March 2019

Sistem Pemerintahan Raja-raja di Bone


Bone sebagai satu kerajaan diperintah oleh seorang raja yang disebut Mangkau'e ri Tana Bone (yang berdaulat di Bone).

Nama-Nama Raja/Mangkau Bone :

1. Manurungnge ri matajang/ Mata Silompo'e, 1326-1358.
2. La Umasse' Petta Panre Bessie To mulaiye Panreng, 1358-1424.
3. La Saliyu Kerempeluwa Pasadowekki Arung Palakka, 1424-1496.
4. We Banri Gau Daeng Marowa Arung Majang Makkaleppie Mallajangnge Ri Cina, 1496-1516.
5. La Tenri Sukki Mappajungnge, 1516-1543.
6. La Uliyo Botee Matinroe Ri Itterrung, 1543-1568.
7. La Tenri rawe' Bongkangnge Matinroe ri Gucinna, 1568-1584.
8. La Inca Matinroe ri Addenenna, 1584-1595.
9. La Pattawe Daeng Soreang Matinroe ri bettuing, 1595-1602.
10. We Tenri Patuppu Matinroe Ri Sidenreng, 1602-1611.
11. La Tenri Rua Arung Palakka Matinroe ri Bantaeng, 1611- 3 bln Arung Pattiro masuk Islam.
12. La Tenri Pale To Akkapeang Matinroe ri Tallo, 1611-1625.
13. La Maddaremmeng Opunna Pakokoe Matinroe ri Bukaka, 1625-1640.
14. La Tenri Aji To Sanrina Matinroe ri Siang , 1640-1643.
15. Jennang To Bala, 1643-1660.
16. La Saketti Arung Amali, 1660-1667.
17. La Tenri Tatta To Unru Arung Palakka Petta To Ri Sompae Datu Mario Ri Wawo/ Sultan Saaduddin Daeng Serang Malampe'e Gemme'na ri Bone Matinroe ri Bontoala, 1667-1696.
18. La Patau Matanna Tikka Matinroe Ri Nagauleng, 1696-1714.
19. We Batari Toja Daeng Talaga Matinroe ri Tippulu'na, 1714-1715.
20. La Padassajati To Appaware Matinroe ri Beula, 1715-1718.
21. La Pareppai To Sappewali Matinroe Ri Somba Opu, 1718-1721.
22. La Panaongi To Pawawoi, 1721-1724.
23. We Batari Toja Daeng Talaga Matinroe Ri Tippulu'na ( per 2), 1724-1749.
24. La Tammassonge To Appewaling, 1749-1775.
25. La Tenri Tappu To Appewaling, 1775-1812.
26. La Mappasessu To Appatunru, 1812-1823.
27. I manning Arung Data, 1823-1835.
28. La Mappaselling Arung Panyili, 1835-1845.
29. La Parenrengi Arung Ugi', 1845-1857.
30. We Tenri Waru Pancaitana, 1857-1860.
31. La Singkerru Rukka Arung Palakka, 1860-1871.
32. We Fatimah Banri Gau, 1871-1895.
33. La Pawawoi Petta Sigeri, 1895-1905.
34. La Tenri Sukki Mappanyukki, sampai 1946.
35. La Pabbenteng Petta Lawa, 1946-1951.
(Sketsa Wajah Para Mangkau Bone dapat di Lihat di beranda saya.)

Kemudian dilanjutkan Masa Pemerintahan Kepala Daerah Yaitu :
1.Abdul Rahman Daeng Mamangung 1951.
2. Andi Pangerang Petta Rani, 1951-1955.
3. Ma'Mung Daeng Mattiro, 1955-1957.
4. H. Andi Mappanyukki Sultan Ibrahim Matinroe Ri Gowa, 1957-1960.
5. Kol. H. Andi Suardi, 1960-1966.
6. Andi Djamuddin, 1966.
7. Andi Tjatjo, 1966-1967.
8. Andi Baso Amir, 1967-1969.
9. H. Suaib, 1969-1976.
10. H. P. B. Harahap, 1976-1982.
11. H. Andi Made Ali, 1982-1983.
12. Andi Syamsu Alam, 1983-1988.
13. Andi Syamsoel Alam, 1988-1993.
14. Andi Muhammad Amir, 1993-2003
15. H. Andi Muhammad Idris Galigo, 2003-2013.
16. Dr. H. Andi Fahsar Mahdin Pajalangi, M.si, 2013- sekarang.

(Jika ada kesalahan atau kekeliruan mohon di kritik dan di benarkan.)

Raja menjalankan kekuasaan sehari-hari di dampingi oleh pembesar-pembesar kera­jaan, serupa dengan menteri - menteri kerajaan yang terdiri dari :

1. To makkadangie Tana, adalah semacam
Mangkubumi, atau Perdana Menteri.
Dialah yang memimpin  penyelenggaraan kekuasaan pemerintahan dan membagi kekuasaan untuk diselenggarakan atau dijalankan oleh pêmbesar-pembesar lainnya  dalam kerajaan Dia pulalah  bertindak sebagai Wakil Raja,
2. To-marilaleng, dialah yang memim­pin Dewan exekutif kerajaan yang disebut "Ade' pitu Tana Bone".
3. Ade' pitu, pada' awal kejadiannyaadalah 7 kepala wanua (negeri) yangmenggabungkan negerinya masing-masing, membentuk Tana Bone pada perkembangan selanjutnya, ke-7 kepala wanua itu, dengan membawa nama wanuanya duduk dalam dewan kerajaan
dengan membagi tugas pemerintahan
sbb :
1.) Arung Macege', urusan pemerintahan/administrasi umum kerajaan.
2.) Arung Ponceng, urusan keamanan/
pertahanan kerajaan.
3.) Arung Tibojong. 'urusan kehakiman.
4.) Arung Tanete ri Attang. urusan-
Pembangunan/Pekerjaan forum.
5.) Arung Tanete ri Awang. imigrasi ge-
uangan/Ekonomil "
6.) Arung Ta', urusan pendidikan dan pengajaran.
7.) Arung ujung urusan Agama dan Penerangan.

4. To marilaleng Lolo. dia mengawasi daerah-daerah bawahan yang diperintah oleh Raja - raja bawahan (Arung Palili).
5. Ponggawa, Panglima Angkatan Perang Kerajaan, menyusun kekuatan perta­hanan dan perlawanan.

Nama-Nama Ponggawa Lompoe Ri Bone.

1.Baso Abdul hamid pagilingi Petta Ponggawa.
2. La Ballo pasalai ri bulu pattimpa.
3. Petta PonggawaE laowe ri luwu (La Massellomo).
4. La Temmu Page Arung Paroto Ponggawa Bone.
5. Petta Ponggawae matinroe ri kaluku bodo.
6. Syarif maulana Iskandar al aydid petta janggo
7. La Palettei pasalai ri ajatappareng.
8. La Temmasonge Datu Baringeng.
9. La Pottokati Datu Baringeng.
10. La Mandacini Petta Ponggawa Pakkenyarang.
11. La Tenri sau Arung Mare.
12. Opu To Juma'.
13. Generale Van Bontoriu.
14. Karaeng Kanjilo.
15. Karaeng Popo.
16. La Patau Matanna Tikka.
17. Larumpang megga arung lamuru.
18. Karaeng pakkanre ate matinroe ri Sigeri.
19. Syech Ahmad (Alif Putih).
20. Lapawawoi Karaeng Sigeri.
21. Raja Lewa arung amali.
22. La Massarassa Arung Pallengoreng.
23. La Gau’ Arung Pattojo Ponggawa Bone.
24. To Ancalo Arung Amali.
25. La Kasi Daeng Majarungi Puanna La Tenro Ponggawa Bone.
26. La Cibu To LebaE Ponggawa Bone.
27. La Mappaewa Arung Lompu To Malompo ri Bone.

Jadi nama-nama tersebut belum berurut cuma saya berusaha mencari semua nama-nama Ponggawa Bone, mulai dari masa Raja Pertama sampai terakhir. (Dan jika ada kesalahan dalam penulisan nama silahkan dikoreksi  dan dilengkapi).
Dibawah pimpinan Ponggawa ini. terdapat tiga orang Panglima bawahan, yang disebut Dulung, antara lain :
1.Dulung Awang Tangka'.
2.Dulung Ajang Ale.
3.Dulung Lamuru.
Wilayah Tana Bone dibagi kedalam
beberapa Negeri (bawahan ) yang disebut Wanua. Kepala-kepala wanua itu disebut Arung Palili. Wanua—wanua itu dibagi atas desa.
Desa - désa di Bonè itu disebut pada umumnya Kampong. Kampong itu' dipimpih oleh seorang Kepala Kampüng, yang biasanya disebut Jennang, Macóa, Kapala, To'do dsbnya.
Dalam kekuasaan Hindia Belanda, Bone
menjadi daerah Swapicaja Zelfbesturende lansohappen dalam status administratif Onder afdeling Bone, dalam lingkungan Afdeling Bone.  Raja Bone dalam menja­lankan pemerintahan disamping terdapat seorang pengontrol Belanda yang menjadi superviser.

(Andi Muhammad Zulkarnain)

Share this:

Post a comment

 
Copyright © 2014 Sulawesi Diari. Designed by OddThemes | Distributed By Gooyaabi Templates